03-9190399

MILLENNIA

מיקום: מתחם ה 1000 ראשון לציון

אדריכל: משה צור

יועץ אלומיניום:לנדמן אלומניום