03-9190399

קניון מבשרת

מיקום: מבשרת ירושלים

אדריכל: אבנר שר אדריכלים

יועץ אלומיניום: פרל סיסטם