03-9190399

סוהו – נתניה

  • מיקום: נתניה
  • אדריכל: רמי וימר
  • יועץ אלומיניום: אבי קליינמן