03-9190399

בית לסין

מיקום: תל אביב

אדריכל: יסקי מור סיון אדריכלים

יועץ אלומיניום: לנדמן אלומיניום