03-9190399

אפטאון – בת ים

  • מיקום: בת ים
  • אדריכל: יסקי מור
  • יועץ אלומיניום: יצחק מוגרבי